top of page

Terugstuurbeleid

Wij doen onze uiterste best om alle producten naar jouw tevredenheid te leveren. Toch kan er iets fout gaan. 

Als je niet tevreden bent over het product kun je het product binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Producten dienen in originele staat en voorzien van labels en etiketten geretourneerd te worden. Wij behouden het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen buiten onze schuld om is beschadigd.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via estefaniabeautysalon5@gmail.com

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

LET OP! Een retourzending dient eerst gemeld te worden zodat wij aanvullende instructies mbt de retourzending kunnen verstrekken en daarnaast op de hoogte zijn dat we een zending kunnen verwachten.

Een retourzending dient te zijn voorzien van een Track en Trace code. De verzender is altijd verantwoordelijk voor de verzending. Ook zal de verzender zelf de retour kosten betalen.

Als wij de door jou geretourneerde artikelen hebben ontvangen wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen door ons teruggestort op jouw rekening.

Return Policy 

We do our utmost to deliver all products to your satisfaction. Still, something can go wrong.

If you are not satisfied with the product, you can exchange or return the product within 14 days. Products must be returned in their original condition and provided with tags and labels. We reserve the right to refuse returned items if it is suspected that the items have been damaged through no fault of ours.

To exercise this right, please contact us at estefaniabeautysalon5@gmail.com

We will then refund the order amount due within 14 days after registering your return, provided that the product has already been returned in good order.

PAY ATTENTION! A return shipment must first be reported so that we can provide additional instructions regarding the return shipment and are also aware that we can expect a shipment.

A return shipment must be provided with a Track and Trace code. The sender is always responsible for the shipment. The sender will also pay the return costs.

If we have received the items returned by you, the purchase amount will be refunded to your account within 14 days.

bottom of page